Civilinė, gaisrinė sauga

          Konsultacijos, rekomendacijos, patarimai.

 • Evakuacijos (evakavimo) planų  braižymas;

 • Pirminių gaisro gesinimo priemonių praktinio panaudojimo mokymai;

 • Evakuacijos pratybų organizavimas, pravedimas;

 • Darbuotojų mokymo gaisrinės ir  civilinės saugos klausimais medžiagos rengimas.

 • Instrukcijos, taisyklės, atmintinės.

            

 

 

Evakavimo planai.

Bendros nuostatos

        Žmonių evakavimo planų parengimo tikslas - užtikrinti, kad nenukentėtų ir nežūtų žmonės, numatyti galimybę jiems greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos zonos kilus gaisrui. Didžiausia vertybė yra žmogaus gyvybė, todėl pagrindinį dėmesį rengiant planus reikia skirti saugių žmonių evakavimo būdų apmąstymui, žmonių išvedimo iš pavojingos zonos saugių kelių nustatymui, apgalvoti darbuotojų veiksmus ir pareigas kilus gaisrui.

        Evakuacijos keliai pastatuose užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų, atsižvelgiant į evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Bendro naudojimo koridoriuose draudžiama įrengti sienines spintas, išskyrus spintas inžinerinėms sistemoms ir gaisriniams čiaupams.

        Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nenormuoja evakuacijos laiko iš visuomeninės paskirties patalpų. Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.

        Žmonių evakuacijos valdymui ir ugniagesių gelbėtojų pagalbai evakuaciniuose keliuose projektuojamas evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui evakuacijos kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui. Šviestuvai turi būti montuojami koridoriuose, evakuacinių kelių posūkių ir šakojimosi vietose, virš išėjimo durų į laiptines, į lauką taip, kad iš bet kurio patalpų taško matytųsi evakuacijos kryptis. Daugiau info: http://www.elektrostaupymas.lt/2011/evakuacinis-avarinis-apsvietimas-en-1838-rekomendacijos-rekomendacijos/

  PREZENTACIJOS. VAIZDO MEDŽIAGA             

 •        Video. Evakuacijos ir gaisro modeliavimas

 •        Evakuacija tamsoje. Evakuacijos krypties nuorodos

 •                                                                

                                 

                                                

                                           

  ATGAL

  PASLAUGOS PASIRENGIMAS EVAKUACIJAI EVAKUACINIAI ŽENKLAI VEIKSMAI KILUS GAISRUI REIKALAVIMAI EVAKUACIJOS PLANAMS